sâmbătă, 3 septembrie 2016

STEP - proiect de mobilitate pentru formarea profesională a elevilor CTIA

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava va derula în perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2017 proiectul Erasmus Plus de mobilitate de formare profesională a elevilor - STEP (Students Training through Erasmus Plus). Acest proiect vine ca un răspuns la nevoia de pregatire practică de specialitate la standarde europene a elevilor școlii noastre, pregătindu-i astfel pentru o integrare mai facilă pe piața muncii și oferindu-le o șansă în plus în dezvoltarea carierei lor profesionale. Obiectivele principale ale proiectului sunt:
 - îmbunătățirea competențelor cheie și a competențelor tehnice generale prevăzute de Standardele de Pregatire Profesională, respectând planurile de învățământ în vigoare;
- îmbunătățirea competențelor  lingvistice de comunicare în limba engleză;
- îmbunătățirea competențelor  personale ale elevilor și formarea unei atitudini pozitive față de muncă;
- educarea elevilor în spiritul valorilor și cetățeniei europene.
În cadrul acestui proiect vor fi selectați 45 de elevi ai CTIA:

  • 15 elevi din clasele X-XI de la profilul electronică-automatizări. 
  • 15 elevi din clasele X-XI de la profilul mecatronică.
  • 15 elevi din clasele X-XI de la școala profesională - mecanic auto.

Acești elevi vor participa la câte un stagiu de practică de 2 săptămâni în Germania, lângă Leipzig, în perioadele stabilite în acord cu organizația de primire, în primăvara anului scolar 2016-2017.
Partenerul - organizatie de primire - este VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (Vitalis GmbH) pentru toate cele 3 fluxuri, organizație cu multă experiență în domeniul proiectelor de acest gen.
În urma evaluării și a validării competențelor dobândite pe perioada stagiului, participanții vor primi un Certificat de participare și documentul Europass Mobility în care vor fi precizate competențele profesionale asimilate.
Elevii beneficiari ai proiectului STEP vor avea competențe tehnice și personale mult îmbunătățite în urma  derulării acestuia și deci vor avea mai multe șanse de angajare. Astfel se va mări gradul de inserție al absolvenților pe piața muncii la nivel local, regional, național și chiar european.
De asemenea, elevii care nu au beneficiat direct de acest proiect vor deveni beneficiari indirecți, prin activitățile de diseminare care se vor realiza. Fiecare va afla despre aceste stagii de formare profesională și despre competențele asimilate de colegii lor prin participarea la ele, stimulându-i astfel pentru a își imbunătăți performanțele școlare pentru a putea avea și ei o astfel de oportunitate în viitor.