sâmbătă, 15 aprilie 2017

Fluxul 1 - 13-25 martie 2017

Fluxul 1 s-a derulat în perioada 13-25 martie 2017. Cei 15 elevi de la școala profesională - specializarea mecanic auto - însoțiți de 2 profesoare - Violeta Iacentiuc, coordonator proiect și Cătălina Tanasă - profesor discipline tehnice/mecanică auto, au efectuat un stagiu de practică de 2 săptămâni la atelierul auto al companiei Vitalis, în Schkeuditz, Germania.
Participanții au fost:
1. 
Bliorțu Sebastian Dumitru
X B sp
2. 
Bodnari Iulian Dănuț
X B sp
3. 
Cocriș Mihai Valeriu
X B sp
4. 
Crețu Robert Adelin
X B sp
5. 
Lup Vasile
X B sp
6. 
Nicanău Florin Alin
X B sp
7. 
Pisoschi Cosmin Constantin
X B sp
8. 
Rusu Ștefan Marin
X B sp
9. 
Serediuc Daniel Ioan
X B sp
10. 
Șuleap George Lucian
X B sp
11. 
Ungurean Ioan  Paul
X B sp
12. 
Vilhem Răzvan
X B sp
13. 
Cureliuc Robert
XI B sp
14. 
Găitan Mihai
XI B sp
15. 
Nimigean Cristian Narcis
XI B sp

Timp de 10 zile de lucru, participantii și-au dezvoltat următoarele cunoștinte privind:
•identificarea cauzelor posibile asociate funcționării defectuoase a echipamentelor automobilului;
•identificarea parametrilor de diagnosticare a componentelor automobilului;
•utilizarea documentației tehnice a automobilului;
•realizarea lucrărilor de mentenanță a automobilului.
Abilitățile dezvoltate prin stagiul de practică:
•de aplicare practică a informațiilor de la școală la locul de muncă;
•de lucru în echipă;
•de integrare la locul de muncă;
•de comunicare, orală și scrisă, în limba engleză în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate;
•de interacţiune verbală pe teme cotidiene şi pe teme profesionale;
•de utilizare a documentației tehnice a diferitelor modele de automobile;
•de utilizare a sistemelor de diagnosticare a defectelor automobilului.
Competentele vizate de proiect și dezvoltate în urma stagiului de practică:
•dezvoltarea gândirii critice;
•rezolvarea de probleme;
•dezvoltarea relațiilor personale;
•diagnosticarea automobilului;
•identificarea sistemelor de mentenanţă;
•întreţinerea şi repararea automobilulului;
•respectarea normelor de protecţie si securitate in muncă.

         Programul de lucru s-a desfășurat zilnic între orele 9.00 și 15.30, la atelierul auto al companiei, sub îndrumarea tutorelui Ralf Giesecke și a instructorului de practică. Atelierul companiei este foarte bine dotat, având atât truse și materiale didactice speciale pentru mecanicii auto cât și 5 mașini funcționale dar neînmatriculate, doar pentru studiul diferitelor probleme tehnice.  Elevii au lucrat împărțiți pe grupe, câte 4, respectiv 3 elevi, realizând prin rotație temele zilnice prevăzute în acordul de formare. În plus s-au realizat și alte operații față de cele prevăzute în acord - de exemplu montarea și demontarea motorului, reparații la partea electrică, simularea unei inspecții ITP la o mașină reală, etc. 
IMAGINI DIN TIMPUL STAGIULUI DE PREGATIRE PRACTICA:

         După evaluarea finală, coordonatoarea de proiect din partea organizației de primire (Johanna Rub) a înmânat certificatele de participare celor 15 elevi și profesorilor însoțitori:
Trebuie menționat faptul ca organizația de primire a făcut posibilă vizitarea fabricii de automobile BMW, o experiență de neuitat pentru elevi dar și pentru profesori.

S-au efectuat și câteva vizite culturale, în timpul liber:
- vizitarea orașului Leipzig


- excursie în weekend la Berlin


- și vizita orașului Dresda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu